klankconcerten

van klankbeweging naar innerlijke rust

Privacyverklaring AVG

De Lierelei neemt uw privacy serieus. We willen zorgvuldig omgaan met de door u geleverde persoonsgegevens en u vertellen hoe we hier mee omgaan. Als u na het lezen van onderstaande tekst nog vragen heeft, stuur dan een bericht naar info@delierelei.nl. De wet noemt onderstaande gegevens “ persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en hoe we ze gebruiken. Navolgend vindt u hierover informatie.

 

Welke persoonsgegevens worden bewaard?

  • Voor- en achternaam van cursisten en cliënten
  • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
  • Jaar waarin u de cursus volgt
  • Factuurgegevens, gedurende minstens 5 jaar.

 

Als u een therapietraject volgt, komen daar nog bij:

  • Geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsgegevens en data van behandeling.
  • Medische en psychosociale gegevens ten behoeve van behandeling en dossiervoering.

 

De therapeut behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij vindt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

  • Facturering en afhandelen van betaling.
  • Verzenden van nieuwsbrief en cursusinformatie.
  • De mogelijkheid te bellen of mailen indien nodig voor de voortgang van de dienstverlening. Informatie over wijziging van diensten en producten.
  • Voor aangifte bij de Belastingdienst.

 

Bewaartermijn

Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 15 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

 

Hoe gaan we om met deze gegevens?

De Lierelei zal nooit gegevens delen met derden, tenzij u in gebreke blijft met de betaling. Alleen de websitebeheerder heeft inzage in de adresgegevens. Zij is wettelijk verplicht de privacy te waarborgen.

 

Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden beveiligd opgeslagen, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. De therapeut heeft wettelijke geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de cliënt. Ook het gebruik van (onbeveiligde) email als communicatiemiddel moet door de cliënt worden goedgekeurd. Zo niet, dan wordt in overleg een andere wijze van informatieoverdracht gekozen.

 

Wat zijn de rechten van de cliënt?

U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Lierelei. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@delierelei.nl.

 

Klachten

De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen als de therapeut bovengenoemde niet naleeft. Dit kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 

Adresgegevens De Lierelei

Mariëtte Burm, kunstzinnig muziektherapeut

De Lierelei

Klimopzoom 55, 2353 RG Leiderdorp

 

www.delierelei.nl

info@delierelei.nl

T. 071 5897 426

M. 06 22 69 54 19

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

 

 

 

 

 

de lierelei

Mariëtte Burm | Klimopzoom 55, 2353 RG Leiderdorp

m 06 22 69 54 19 | info@delierelei.nl

KvK 62586246